Іноземна мова є достатньо складною навчальною дисципліною і цьому є декілька причин. При вивченні решти предметів вистачить теоретичних та практичних знань, а в англійській мові необхідно вивчити слова, правила їх вживання, різні поняття та означення. І цього не буде досить, адже будувати речення чужою мовою та виражати свої думки навчитися нелегко. Саме можливість вільно спілкуватися - головна мета дисципліни. Щоб її досягти, учневі доведеться дуже постаратися. Для цього треба постійно чути та читати англійські тексти, вдумуватися в них і намагатися зрозуміти сенс прочитаного. Крім того, велику роль для школярів грають оцінки, отримані за урок та домашнє завдання.

В даному випадку допоможе ГДЗ робочий зошит, адже основна кількість завдань, що подана у підручниках іноземної мови, направлена на усну роботу учня. Тому в якості домашнього завдання викладачі звикли застосовувати робочі зошити. Коли із вирішенням вправ з навчального посібника виникають труднощі, учні шукають підказку у книгах, словниках тощо. А щоб не витрачати дарма багато часу, варто відкрити онлайн розв'язник.

Для шестикласників найчастіше використовується робочий зошит до підручника Карп’юка. Зручність робочих зошитів полягає у тому, що писати відповідь потрібно безпосередньо в нього, а самі завдання поставлені у вигляді малюнків та таблиць.

На інтернет-ресурсі є відповіді до кожного завдання у тій формі, в якій вимагається написання. Тому школяр може бути впевнений у власних відповідях, звіривши свій варіант рішення з готовим. Водночас із виконанням домашнього завдання, до учня прийде розуміння теми, він запам’ятає важливі моменти із вправ та застосує їх при рішенні схожих.

Деяку частину вправ у зошиті учні виконують на уроці, тому з їх розв'язанням можуть виникнути проблеми. Щоб цього не допустити, слід забезпечити доступ в інтернет зі свого телефону чи планшету. Тоді можна буде користуватися сайтом Вшколе прямо у класі. Мова не йде про списування, а лише про допомогу в складній ситуації. Завдяки цьому школярі можуть значно підвищити свій рівень оцінок, адже вони не лише будуть вчасно та правильно виконувати завдання, але й розуміти їх.

Найважливішим аспектом успішного вивчення англійської мови є часте ознайомлення з іноземними фразами, як в письмовому, так і в усному вигляді. Тому готові домашні завдання до робочого зошита знадобляться і для цієї мети. Уважно переглянувши правильні рішення, що знаходяться поруч із завданням, учень набирається певного досвіду. Зручний пошук відповідей до вправ певного розділу полягає в тому, що усі рішення розподілені по темах та по номерах. Тому це ще один доказ економії часу при виконанні домашньої роботи, при повторенні матеріалу чи підготовці до контрольного заходу.